martes

Kodo - Ibuki


1.Nanafushi
2.Nobi
3.Akabanah
4.Zoku
5.A-Son-Ja-O
6.Hunted, The
7.Toki No Koe
8.Ibuki
9.Zoku :: Wave
10.Jang-Gwara

[X]

No hay comentarios.: